Toshiba

Toshiba

Disco Duro Toshiba 2Tb Nuevo 3.5 Sata3
Disco Duro Toshiba 1Tb Nuevo 3.5 Sata 7200 rpm A solo:
Disco Duro Toshiba 500Gb Nuevo 2.5 Sata
Disco Duro Toshiba 3Tb Nuevo 3.5 Sata
Disco Duro Toshiba 1Tb Nuevo 2.5 Sata 5400 RPM